Foreninger og bedrifter på Internett
Hvordan foreninger og bedrifter kan utnytte mulighetene elektroniske medier gir til å skape høyere inntekter, flere medlemmer og større innflytelse.

De fleste foreninger og bedrifter som har tatt skrittet ut på Internett nøyer seg med å bruke nettet til å lage en statisk brosjyre. Man forteller litt om bedriften/foreningen, hvilke fordeler man kan få som kunder eller medlemmer og et innmeldingsformular - altså informerer om det foreningen driver med utenom Internett. Nesten ingen utnytter Internett til en enorm medlemsfordel i seg selv.

Begynn med å tenke gjennom hvilken hensikt virksomheten har - hva slags behov medlemmene besitter og som de dekker. I de fleste tilfeller vil det være behov for:

• Nyheter og nyttig informasjon innenfor virksomhetens felt (enten det er bilinformasjon for en automobilforening, sykdoms og behandlingsnyheter for en pasientstøtteforening eller slik-får-du-de-fineste-krokusene for en hageforening).
• Leverandør-innformasjon og gode tilbud (f.eks. gjennom annonser i medlemsbladet)
• Objektiv veiledning og anmeldelser før man gjør innkjøp.
• Kommunikasjon med andre medlemmer - som å utveksle erfaringer, dele bekymringer og spørsmål osv.
• Kommunikasjon med sine faste kunder og leverandører.
• Innflytelse overfor storsamfunnet ellers (myndigheter, leverandører, andre grupper) - altså at noen taler medlemmenes sak i samfunnet.

Et skriftlig medlemsblad og medlemsmøter er som oftest de redskap man har for å utføre disse oppgavene. Men et papirbasert medlemsblad - eksempelvis i lite opplag? - kan være dyrt å utgi, og ikke alle medlemmer kommer seg på møtene og sammenkomstene (som regel bare en brøkdel av medlemsmassen?).

Ved å ta Internett i bruk som et ekstra middel til å fylle de samme behovene, kan servicen overfor medlemmene øke kraftig, og foreningen kan skaffe seg en lang rekke nye medlemmer som den ellers ikke vil ha fått.

Informasjon
· Legg ut hele medlemsbladet på Internett hver gang - med mulighet for å søke i arkivet med tidligere artikler osv.
· Gjør det enkelt for medlemmer og kunder selv å skrive artikler og sende stoffet inn via moduler eller f.eks pr. e-post
· Nyheter legges ut så snart dere mottar dem, slik at medlemmene som bruker Internett ikke får nyheter som ikke er ferske
Diskusjon
• Lag en funksjon for "tilbakemelding" fra Internettleserne til hver artikkel dere legger ut, slik at alt stoff dere publiserer (som ofte koster tid og/eller penger å skaffe) mangedobles ved at medlemmenes synspunkter om samme emne blir tilgjengelig sammen med artikkelen.
• Opprett egne diskusjonsgrupper (oppslagstavle) eller samtalegrupper (chat) innenfor en rekke fastsatte emner, og få et medlem eller to til regelmessig å gå gjennom alle synspunktene og fjerne de som er obskøne e.l.
• Ler mer om hvordan starte diskusjonsgrupper på Internett.

Kjøpsveiledning
• Lag en oversikt over forskjellige leverandørers produkter, selg annonser på Internettsidene og på annen måte gjør kjøpsinformasjon lett tilgjengelig for deres medlemmer.
• Legg ut anmeldelser og kritikker av produkter på Internett, med mulighet for medlemmene til selv å legge til kommentarer eller "stemme" (gi poeng) til forskjellige produkter/leverandører. Neste gang et medlem har bruk for å kjøpe et produkt innenfor din forenings felt, hvor tror du da hun går for å skaffe informasjon? Hos dere!
Innflytelse
• Hver gang foreningen må utøve innflytelse overfor storsamfunnet i viktige saker (lobby-virksomhet), så er en rask avstemning blant medlemmene på Internett et godt argument å bruke videre ("93% av våre medlemmer mente i en undersøkelse at...").

Kilde: Fastweb.no